Secretaría Uvigo - Implantación de sistema lean en planta de valorización de residuos industriais de polietileno.

Implantación de sistema lean en planta de valorización de residuos industriais de polietileno.

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Jose Carlos Prado Prado
Tribunal Secretaría: Arturo José Fernández González
Presidencia: José Antonio Comesaña Benavides
Vogalía: Mar Fernández Vázquez-Noguerol
ResumoEste proxecto baséase na introducción dun sistema de traballo acorde ao "lean manufacturing" nunha empresa ubicada no sector da valorización e reciclaxe de residuos plásticos de polietileno. O sector da reciclaxe, en xeral, e o do polietileno en específico, son históricamente sectores pouco avanzados en cuanto a técnicas de manufactura "lean", é debido a este escaso desenvolvemento, que se plantexa a introducción de este tipo de metodoloxía para a mellora de procesos e de resultados da empresa.
O traballo centrarase principalmente na introducción do concepto 5S como metodoloxía básica de traballo dentro da fábrica. Comenzarase nunha fase inicial con: orden, limpeza e estandarización, como etapa final comenzarase a traballar ca reducción de innecesarios e ca mellora continua. O segundo punto fundamental do traballo será a creación e seguimiento de indicadores de trabajo en producción, loxística, recursos humanos y mantemento. Principalmente mostrarase a implantación real das técnicas expostas anteriormente e os resultados que poden darse tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.
Volver