Secretaría Uvigo - Optimización e redeseño dun almacén de elementos para a fabricación de equipos de calefacción

Optimización e redeseño dun almacén de elementos para a fabricación de equipos de calefacción

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Jesús García Arca
Cotitoría: Iván González Boubeta
Tribunal Secretaría: Arturo José Fernández González
Presidencia: José Antonio Comesaña Benavides
Vogalía: Mar Fernández Vázquez-Noguerol
ResumoCon este proxecto buscouse unha solución de mellora continua no almacén dunha empresa onde as ventas e referencias dos productos medran, e polo tanto este almacén precisa optimizarse para non ter que duplicar os recursos de almacenamento nos próximos anos.
Cun traballo de campo e unha análise pormenorizada de cada referencia, detectáronse os obsoletos para retiralos, e fíxose unha reorganización do mesmo para optimizar o espazo. Isto fíxose a través da definición da almacenaxe óptima e a agrupación por familias para a optimización das rutas loxísticas. Ademáis, nesta etapa foi mester incorporar unha estantería a maiores pensando na capacidade esperada para un periodo de medio prazo.
Este proxecto rematouse cunha etapa de estudo da mellora ergonómica e da estandarización das embalaxes de forma que minimizáranse os retraballos.
Volver