Secretaría Uvigo - Deseño de PCMs nanomellorados baseados en palmitato de isopropilo para aplicacións de frío

Deseño de PCMs nanomellorados baseados en palmitato de isopropilo para aplicacións de frío

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: José Ignacio Iglesias Prado
Tribunal Vogalía: Javier Martínez Torres
Presidencia: María Cristina Trillo Yáñez
Secretaría: María del Carmen Somoza López
ResumoO almacenamento de enerxía térmica é unha tecnoloxía en auxe na actualidade, que permite a acumulación de grandes cantidades de enerxía para a súa posterior utilización en aplicacións de producción de calor ou frío, como sistemas de refrixeración, aires acondicionados, enfriamento de dispositivos electrónicos ou sistemas de enerxía solar. De entre as diferentes formas alternativas de almacenamento de enerxía térmica, os sistemas por calor latente destacan pola súa maior capacidade de acumulación. Os materiais empregados nestes sistemas, denominados materiais de cambio de fase ou PCMs (polas súas siglas en inglés) posúen unhas propiedades termofísicas limitadas dende o punto de vista da aplicación industrial. Mediante o uso da nanotecnoloxía, pódense mellorar as súas propiedades creando suspensións de nanopartículas nun fluído base, é dicir, empregando NePCMs, novos PCMs nanomallorados que están tendo un alto impacto no campo científico.

Neste Traballo de Fin de Grado o obxectivo principal é a mellora do almacenamento de enerxía térmica en especial nas aplicacións de frío doméstico mediante o uso de NePCMs baseados en dispersións de nanoplaquetas de grafeno en palmitato de isopropilo. Deseñaranse e elaboraranse estes NePCMs a diferentes fraccións másicas de nanoaditivo mediante o método Two-Step. Para avaliar a conveniencia do uso destes NePCMs para a aplicación final, analizarase a súa estabilidade coa técnica de DSL e determinaranse experimentalmente as súas propiedades termofísicas (condutividade térmica, viscosidade, calor específica e densidad) e de cambio de fase (calor latente, temperatura de fusión, temperatura de cristalización e subcooling).
Volver