Secretaría Uvigo - Fitorremediación de solos agrícolas contaminados por fertilizantes fosfatados, o inicio dunha agricultura sostible

Fitorremediación de solos agrícolas contaminados por fertilizantes fosfatados, o inicio dunha agricultura sostible

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Titoría: Emma Fernández Covelo
Tribunal Secretaría: Paula Pérez Rodríguez
Presidencia: Francisco Javier Rodríguez Rajo
Vogalía: Sandra Rivas Siota
ResumoEste traballo bibliográfico busca atopar solución ó problema da contaminación de solos agrícolas debido á itensificación da agricultura como resposta a un crecemento moi elevado da población mundial. Con este tipo de agricultura chega o uso de fertilizantes fosfatados para mellorar a capacidade productiva dos solos, o que ten como consecuencia un gran aporte de cadmio (Cd) contaminando os ecosistemas. Debido a esta contaminación por Cd enfrentámonos a un riesgo na saúde humana xa que este elemento pode pasar a cadea alimentaria a través dos cultivos. Además esta exposición non só repercute na saude si non que produce deficiencias nos cultivos.
Como posible solución a esta contaminación está a fitorremediación, técnica que consiste en utilizar distintos organismos vexetais pra eliminar ou controlar a contaminación de solos e augas subterráneas. Neste traballo explóranse distintos exepltos e melloras ó método, demostrando ser una ciencia capaz de erradicar ou controlar o Cd e os riscos na saúde humana e no ecossitema, pondo sobre a mesa a necesidade do cambio no modelo productivo.
Palabras clave: fitorremediación, cadmio, fertilizantes fosfatados, Brassica spp., sostenible
Volver