Secretaría Uvigo - Avances tecnolóxicos en diabetes mellitus tipo 2

Avances tecnolóxicos en diabetes mellitus tipo 2

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enfermaría
CentroEscola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Dirección Titoría: María Paz Diéguez Montes
Tribunal Titoría: María Paz Diéguez Montes
ResumoIntrodución: A diabetes mellitus engloba un conxunto de enfermidades metabólicas caracterizadas pola elevación dos niveis de glucosa en sangue, denominado hiperglucemia, debido a una secreción inadecuada de insulina, acción deficiente da misma ou ambas. Cada vez se ven máis persoas afectadas, por iso é importante innovarse e utilizar os avances tecnolóxicos en diabetes mellitus tipo 2.

Obxectivos: estableceuse como obxectivo principal coñecer os avances que faciliten o empoderamiento das personas con DM2 e como obxectivos secundarios actualizar a información sobre os avances tecnológicos e terapéuticos para DM2 e exponer as melloras que estos avances producen no colectivo.

Metodoloxía: busca bibliográfica realizada en ?Pubmed?, ?Google Académico? e ?Elsevier? e acotada desde 2017 hasta 2021, en inglés o español. Dentro dos criterios de inclusión englóbanse revisións sistemáticas e artigos orixinais completos, gratuitos e de acceso libre e as personas principales do estudio deben ser adultas ou adultas maiores con DM2.

Resultados: 10 artigos seleccionados coa estratexia de busca. Abordan os avances tecnolóxicos, en canto a diagnóstico, control e seguemento e a mirada no futuro para a cura da DM2 mediante terapia génica.

Conclusións: o manexo dos avances tecnolóxicos implica maior independencia e foméntase a adherencia terapéutica así como a comunicación próxima co persoal sanitario, lográndose un fuerte empoderamiento e autocontrol. A terapia xénica, proposta terapéutica para o futuro, pretende curar a enfermidade.Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, enfermeira, eHealth, automonitorización da glucosa sanguínea, sistemas de infusión de insulina, páncreas artificial, terapia xenética.
Volver