Secretaría Uvigo - Análise de viabilidade de unha tenda de tabaco

Análise de viabilidade de unha tenda de tabaco

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Finanzas
CentroFacultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Dirección Titoría: Miguel Ángel Crespo Cibrán
Tribunal Titoría: Miguel Ángel Crespo Cibrán
ResumoCon este traballo de fin de máster realizamos unha análise económica e financeira de unha tenda dedicada principalmente á venda de tabaco e situada en Galicia, máis concretamente na cidade de Vigo. A súa principal canal de venda é a propia tenda, pero tamén se complementará coa colocación de máquinas expendedoras de tabaco en empresas de hostelería de toda a cidade. A súa futura expansión pretende aumentar o número de máquinas e cubrir o sector da hostelería en toda a provincia de Pontevedra.

En primeiro lugar, facemos unha pequena introducción coa historia do tabaco, a súa orixe e expansión, a súa composición, así como os danos causados ​​polo seu consumo para poder introducirnos neste antigo descubrimiento que se remonta ao Século XV.

En segundo lugar, realizase unha análise do entorno actual do sector a nivel nacional. Nesta sección desenvólvense diferentes aspectos, como a situación económica, sociocultural e político-normativa, así como a lexislación aplicable sobre a venda de tabaco. A continuación, facemos unha análise máis específica deste negocio no que se definen as características do mercado da cidade de Vigo, como a súa oferta, clientes, proveedores, competencia, canles de distribución ... etc.

Por último, desenvolvemos a sección que sen dúbida é a máis importante e laboriosa deste traballo, o plan económico-financiero. Nela desenvólvense os diferentes estados financiero elaborados, como o orzamento de tesourería, o balance e a conta de resultados, estes dous últimos a curto e longo prazo. Finalmente, mediante o cálculo de diferentes indicadores e outras relacións, levase a cabo a análise de viabilidade deste proxecto.

Palabras clave: tabaco, análise, viabilidade.
Volver