Secretaría Uvigo - Actividade e instalación dunha fábrica de pizarra

Actividade e instalación dunha fábrica de pizarra

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: José Luis González Cespón
Cotitoría: Lucía Díaz Vilariño
Tribunal Presidencia: Jorge Cerqueiro Pequeño
Vogalía: Rafael María Carreño Morales
Secretaría: Manuel Casal Guisande
ResumoO SECTOR DA PIZARRA É O PRINCIPAL SECTOR DA MINERÍA TRADICIONAL GALEGA, XERANDO MÁIS DE 2.400 EMPREGOS DIRECTOS (SENDO O 25% EMPREGO FEMININO) E PRETO DE 10.000 POSTOS DE TRABALLO INDIRECTOS, CONTRIBUÍNDO A FIXAR POBOACIÓN NO MEDIO RURAL GALEGO. SENDO UN SECTOR BASTANTE ESTABLE SUSCÍTASE A REALIZACIÓN DO TFG SOBRE ESTA ACTIVIDADE.
ESTE PROXECTO CONSTARÁ DO ESTUDO SOBRE A ACTIVIDADE PIZARRERA E O DESEÑO DA INSTALACIÓN DUNHA FÁBRICA DE PIZARRA. PARA ISO PARTIRASE DUNHA PRODUCIÓN DA FÁBRICA, A partir da QUE SE AXUSTA A MAQUINARIA NECESARIA BUSCANDO UN PROCESO EFICIENTE, SEN PESCOZOS DE BOTELLA E COA POSIBILIDADE DUN AUMENTO DE PRODUCIÓN SI FOSE NECESARIO. REALIZARASE O DESEÑO DA ILUMINACIÓN ACORDE COAS ACTIVIDADES REALIZADAS NAS NAVES E A CORRECTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TAMÉN SE DIMENSIONARÁ O DESEÑO DO SISTEMA DE FONTANERÍA, TENDO EN CONTA O GRUPO DE BOMBEO PARA A TRAÍDA DE AUGA E A SÚA APORTE AOS PUNTOS NECESARIOS. ASÍ MESMO PROXECTARASE O DESEÑO DOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN E EXTRACCIÓN DE PO CO OBXECTIVO DE DIMINUÍR A EXPOSICIÓN A O PO DE SÍLICE E O ESTUDO DOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
EN DEFINITIVA, O DESEÑO DUNHA FÁBRICA DE PIZARRA COMPETENTE, ACORDE CO SEU SECTOR, MINIMIZANDO AQUELES PUNTOS PERJUDICIALES PARA A SAÚDE E CUNHA PRODUCIÓN ESTABLE EN BASE AO SEU PROCESO.
Volver