Secretaría Uvigo - A percepción do persoal de enfermería do hospital Ribera Povisa na situación laboral durante a pandemia covid-19

A percepción do persoal de enfermería do hospital Ribera Povisa na situación laboral durante a pandemia covid-19

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enfermaría
CentroEscola Universitaria de Enfermaría Povisa
Dirección Cotitoría: María Elena Mosquera Losada
Titoría: Javier Pérez Martín
Tribunal Presidencia: Vicente Suárez González
Vogalía: Alfonso García Suárez
Secretaría: Alfonso Eduardo Maldonado Arroyo
ResumoINTRODUCIÓN: Este estudo xorde da situación creada pola pandemia causada por Covid 19 e da necesidade de saber como afecta á profesión de enfermeiro. Este traballo é pertinente xa que coñecer a percepción dun grupo de enfermeiros que traballan nun hospital, nunha zona cunha alta taxa de envellecemento da poboación, polo tanto cunha alta prevalencia de síntomas graves debido ao Covid 19, pode darnos pistas que nos permitan afrontar, a través de protocolos axeitados, as novas situacións que pode producir esta pandemia ou se xorden novas no futuro.
OBXECTIVOS: Descubrir se a percepción de enfermaría da situación laboral durante a pandemia causada polo covid-19 cambiou en comparación coa que existía no contexto laboral anterior.
METODOLOXÍA: Esta investigación ten un carácter cuantitativo, transversal, descritivo e correlacional. A poboación estudada é o persoal de enfermaría do hospital Ribera Povisa, formado por 309 traballadores.
Criterios de inclusión: persoal de enfermaría do Hospital Ribera Povisa que traballou durante a pandemia covid-19 e, polo menos, ten un ano ou máis de experiencia neste campo.
RESULTADOS: Mostra de 45 enquisados ​​(14,6% da poboación). A percepción da situación laboral no primeiro ano da pandemia (marzo de 2020 a marzo de 2021) avalíase en relación co ano anterior, cunha puntuación que oscila entre -2 puntos (moito peor) e 2 puntos (moito mellor). obtén = -1,2 na percepción laboral global da pandemia en relación ao ano anterior. Carga de traballo (= -1), relación co paciente (= -0,3), relación cos compañeiros. As mulleres (87%) teñen unha cualificación = -1,2, mentres que os homes (13%) = -0,8. A idade (= 49 anos) e os anos de experiencia teñen (= 19).
CONCLUSIÓN: A percepción da situación laboral en pandemia das enfermeiras enquisadas é peor ou moito peor en comparación co ano anterior. Por puntuación, a área con peor avaliación é a carga de traballo seguida da relación cos pacientes e, finalmente, a relación cos compañeiros é a que mellor se valora, sendo a única que de media alcanza valores positivos.
PALABRAS CLAVE: Covid-19, enfermaría, percepción, carga de traballo
Volver