Secretaría Uvigo - Instalación domótica de Amazon Alexa con seguridade e control por voz.

Instalación domótica de Amazon Alexa con seguridade e control por voz.

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Enrique Soto Campos
Tribunal Secretaría: Juan Manuel Berea Cruz
Presidencia: Rafael Verdugo Mates
Vogalía: José Ignacio Iglesias Prado
ResumoNeste proxecto tratarase o control dunha instalación domótica a través de comandos
de voz con Alexa usando dispositivos da gama ESP (Tarxeta NodeMCU ESP8266MOD.
Tarxeta de desenvolvemento similar a Arduino, especialmente orientado ao internet das
cousas(IoT). Conta cun chip integrado baseado no chip ESP8266 con conexión Internet,
compatible co protocolo TCP/IP ) e Elegoo (ELEGOO Mega 2560 R3 tarxeta placa con
microcontrolador, baseado no ATmega2560). Ambos elementos son compatibles co
entorno de desenvolvemento do Arduino, ademais doutros entornos usando a linguaxe C++.
Para a conexión entre Alexa e o ESP vaise utilizar un protocolo MQTT (Message
Queing Telemetry Transport), encargado do direccionamento das instrucións entre o
dispositivo Alexa e o dispositivo ESP con acceso a internet.
Ademais vaise realizar unha análise da seguridade na conexión a internet deste tipo de
instalacións, debido aos perigos pola falta de necesidade de autenticación á hora de
conectarse.
Volver