Secretaría Uvigo - Sistema de conexión para manutención industrial de pezas colgadas baseado en robot móbil (AMR). Arquitectura automática

Sistema de conexión para manutención industrial de pezas colgadas baseado en robot móbil (AMR). Arquitectura automática

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Mecatrónica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Juan Sáez López
Tribunal Secretaría: Enrique Paz Domonte
Presidencia: José Ignacio Armesto Quiroga
Vogalía: Enrique Casarejos Ruiz
ResumoDeseñar a arquitectura eléctrica/automática para un sistema de conexión para a manutención de pezas colgandas. Realización dun prototipo deseñado para a transferencia de compoñentes do automóbil entre un posto de stock e un equipo de transporte baseado nun robot móbil (AMR). Selección e dimensionamento do sistema de conexión para a transferencia de enerxía eléctrica do sistema estático ao sistema móbil. Selección, dimensionamento e xustificación dos compoñentes da arquitectura eléctrica/automática. Realización da documentación eléctrica necesaria para a súa electrificación e montaxe. Explicación do funcionamento automático e da arquitectura de baixo nivel (PLC). Evolución do deseño, desenvolvemento e fabricación do prototipo, o seu estado actual e posibles implantacións en clientes finais
Volver