Secretaría Uvigo - Covid-19 e medio ambiente

Covid-19 e medio ambiente

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Ciencias Ambientais
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Titoría: Julia Carballo Rodríguez
Tribunal Vogalía: Francisco Javier Rodríguez Rajo
Secretaría: María José Pérez Álvarez
Presidencia: Juan Carlos Nóvoa Muñoz
ResumoNeste traballo analízase a literatura científica publicada desde o 2019 ata o 2021, co obxectivo de establecer un panorama xeral da COVID-19 no medio ambiente e unha percepción da influencia da COVID-19 en relación co contorno natural en diferentes aspectos, tales como a influencia na calidade do aire, o compartamento nas augas, a influencia no ruído ambiental e tamén os cambios no comportamento da vida animal, e a súa relación cos ecosistemas ou incluso coa biodiversidade; isto débese ao brote do SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) producido polo Coronavirus tipo 2, de orixe zoonótica, que ocasionou unha pandemia a nivel mundial, coñecida como COVID-19 (Coronavitus disease).
Volver