Secretaría Uvigo - Construción de explotación de cebo porcino en Baltar - Ourense

Construción de explotación de cebo porcino en Baltar - Ourense

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Agraria
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Titoría: José Ángel Cid Fernández
Tribunal Vogalía: Pedro Antonio Araujo Nespereira
Presidencia: Francisco Javier Rodríguez Rajo
Secretaría: Ricardo Javier Bendaña Jácome
ResumoDeseño dunha granxa porcina. Redacción do proxecto técnico para localizar, definir, avaliar e xustificar os planos, normas e especificacións que deben rexer a execución das obras, edificios e instalacións necesarias para a construción dunha nave destinada ao cebo de polo menos 1000 cabezas de gando porcino, así como as súas dependencias auxiliares.
Volver