Secretaría Uvigo - Análise estratéxica dunha empresa de comercio electrónico. Centrarse na internacionalización

Análise estratéxica dunha empresa de comercio electrónico. Centrarse na internacionalización

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial
CentroEscola Universitaria de Estudos Empresariais
Dirección Titoría: María del Pilar Muñoz Dueñas
Tribunal Titoría: María del Pilar Muñoz Dueñas
ResumoO obxectivo deste TFM é servir de guía para unha empresa española que desexe vender os seus produtos a través do comercio electrónico con especial énfase nos mercados exteriores. Para realizar o noso estudo confiaremos nunha empresa ficticia (Ipa Gourmet) que comercializa produtos gourmet españois, sendo as súas principais vendas o viño e o porco ibérico. A canle de venda predominante é a venda en liña, pero tamén se vende a restaurantes e tendas gourmet.
Analizaremos o marco teórico do sector do comercio electrónico, o entorno no que se atopa a empresa, aspectos relevantes a ter en conta para a posta en marcha dunha tenda en liña para vendas internacionais e finalmente identificaremos cal sería o principal obxectivo mercados deste tipo de empresas e características destes. O estudo céntrase principalmente no modelo de venda en liña dirixido ao consumidor final.
Palabras clave: Analise estratéxica. Comercio electrónico. Internacionalización.
Volver