Secretaría Uvigo - Análise dinámico da interacción vehículo-estructura en viadutos de alta velocidade e cálculo dos elementos de amortecemento enfocado a mellora do confort

Análise dinámico da interacción vehículo-estructura en viadutos de alta velocidade e cálculo dos elementos de amortecemento enfocado a mellora do confort

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Rodrigo Randulfe López
Cotitoría: Jacobo González Baldonedo
Tribunal Secretaría: Román Xosé Carballido Gay
Presidencia: Rafael Comesaña Piñeiro
Vogalía: Fernando Agustín Ribas Pérez
ResumoNo traballo realizase un estudo mediante análise numérico da resposta dinámica do viaduto e o móvil. O análise realizase con trens de alta velocidade, debido a que é neste tipo de vehículos donde a resposta dinámica do conxunto ten unha gran importancia. úsanse varios tipos de trens de alta velocidade, algúns deles para cotexar a calidade dos modelos creados e outros aos que se lle optimizará o seu sistema de suspensión.
Durante a realización do análise creanse varios modelos para o cálculo da resposta dinámica do sistema diferentes. Empezando polo máis simple, no que solo se estuda a resposta da estrutura, neste o tren redúcese a unha serie de cargas illadas que se desprazan polo viaducto a unha determinada velocidade. A continuación estudase un modelo máis complexo donde o análise abarca a resposta da estrutura e do vehículo, neste o tren modelizase usando todos os seus parámetros de masa, momentos de inercia, rixideces e coeficientes de amortecemento.
A partir do modelo complexo realizase un análise dos diferentes parámetros do sistema de suspensión centrándose nos elementos de amortecemento.Tratarase de determinar cales son os valores óptimos destes para mellorar o confort dos pasaxeiros no paso polo viaduto. O confort evalúase mediante o valor das aceleracións máximas e o índice de confort.
Volver