Secretaría Uvigo - Deseño e validación dun sistema modular de iluminación e identificación dun vehículo sobre un dispositivo anti empotramento optimizado

Deseño e validación dun sistema modular de iluminación e identificación dun vehículo sobre un dispositivo anti empotramento optimizado

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Pablo Izquierdo Belmonte
Cotitoría: Marcos Barreira Lamas
Tribunal Secretaría: Román Xosé Carballido Gay
Presidencia: Rafael Comesaña Piñeiro
Vogalía: Fernando Agustín Ribas Pérez
ResumoEste proxecto céntrase no deseño dun novo sistema de ancoraxe para os diferentes sistemas complementarios, de iluminación e identificación na parte traseira do vehículo, que por normativa debe estar correctamente situado para que o vehículo poida ser homologado.
O que se busca é chegar a unha solución que permita reducir considerablemente os tempos de montaxe e desmontaxe dos diferentes sistemas reguladores do vehículo, así como simplificar o seu sistema de fixación e acoplamento.
Para iso, e partindo dun deseño optimizado dunha barra anti empotramento, o obxectivo é modelar un sistema que permita situar os sistemas de iluminación e identificación na barra anti empotramento e non fixalos no marco do vehículo como se ven facendo ata hoxe en día.
Ademais, ao ter os sistemas complementarios acoplados á barra anti empotramento, permite que, se é necesario transferir os sistemas dun vehículo a outro con características similares, poida levarse a cabo nunha soa operación, simplificando o proceso e sen necesidade de realizar reformas.adaptación no cadro para que os sistemas reguladores estean situados nos lugares que rexen a normativa.
Volver