Secretaría Uvigo - Análisis de fendas existentes en vigas de madeira mediante MATLAB.

Análisis de fendas existentes en vigas de madeira mediante MATLAB.

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Manuel Cabaleiro Núñez
Tribunal Secretaría: María Julia Cristóbal Ortega
Presidencia: Antonio Riveiro Rodríguez
Vogalía: Belén Riveiro Rodríguez
ResumoNo mundo da construcción, a madeira sempre foi un material moi importante, e a pesar da aparición do hormigón, seguiuse utilizando debido a gran capacidade estructural e a sua facilidade tanto na sua obtención como no seu tratamento. A día de hoxe, aínda que en España o seu principal uso son as pequeñas estructuras, tamén se empregan para a construcción de casas debido ao aforro enerxético con respecto a unha estructura tradicional de pedra. Por este motivo, é moi importante analizar as vigas de madeira que se van a utilizar, en busca de defectos e así evitar o colapso da estructura.
Dentro dos diferentes tipos de defectos que existen nas vigas, este proxecto vaise centrar no estudio das fendas que poden presentarse, e analizar mediante MATLAB, se as diferentes vigas, que están sometidas a determinados esforzos, podrían ser utilizadas sen peligro e analizar o crecemento que presentan ditas fendas en función das suas características xeométricas.
Volver