Secretaría Uvigo - Modelado, simulación e cálculo de ponte mono-viga hístorico

Modelado, simulación e cálculo de ponte mono-viga hístorico

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Manuel Cabaleiro Núñez
Cotitoría: Borja Conde Carnero
Tribunal Secretaría: María Julia Cristóbal Ortega
Presidencia: Antonio Riveiro Rodríguez
Vogalía: Belén Riveiro Rodríguez
ResumoNo seguinte documento realizase un estudo sobre una sección de una ponte histórica con máis de 100 anos de antigüidade. O estudo consta de duas partes fundamentais: realizar un modelo virtual 3D da estrutura e a simualción sobre ela para a obtención dun modelo virtual equivalente da ponte.
Primeiro, para a realización do modelado 3D se parte de escaneados feitos in situ mediante tenoloxia LiDAR, que posteriormente serán procesados e dos qué se obteran as medidas da ponte.
Na segunda parte do traballo tratase a simulación, na cal se basa a búsqueda dos seus modos de vibración e o cálculo da estrutura baixo carga. Se os modos de vibración do modelo virtual coinciden cos reais da propia ponte e o cálculo do modelo baixo una carga, que equivale o peso do tren sobre ela, entón se ambos requisitos se cumpren podese dicir que se ten un modelo equivalente.
Volver