Secretaría Uvigo - Estudo do comportamento do baleiro en función da calidade superficial do taboleiro.

Estudo do comportamento do baleiro en función da calidade superficial do taboleiro.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Enxeñaría Industrial
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Jacobo Porteiro Fresco
Tribunal Vogalía: Félix Quintero Martínez
Secretaría: Elena Beatriz Martín Ortega
Vogalía: José Antonio Pérez García
Vogalía: José Manuel Santos Navarro
Presidencia: Antonio Riveiro Rodríguez
ResumoO proxecto xurde na fábrica de padrón da empresa FINSA, ao final dunha das súas liñas de valor engadido, cando se apilan os taboleiros, úsanse tapas para protexer o lote, colocando unha tapa o principio e outra o final do apilado. Tales tapas normalmente son taboeiros desnudos de fibra de densidade media (MDF) ou de aglomerado que non chegaron á calidade suficiente durante a fabricación e destinanse como tapas. En Padrón só se fabrican taboleiros de fibra, polo tanto os taboleiros de aglomerado son enviados dende a fábrica de Santiago para ser utilizados en Padrón como tapas.
O procedemento de apilamento desta liña faise de forma automática mediante un carro apilador que emprega ventosas e un xenerador de baleiro para soster o taboleiro. Debido a alta porosidade e baixa densidade dos taboleiros empregados para tapas, o proceso interrúmpese o fallar o agarre debido a que as condicións de baleiro xeradas non son as convintes para materiais tan permeables. A devandita permeabilidade tamén fai que se xere baleiro no taboleiro adxacente o primeiro, subindo 2 taboleiros e, consecuentemente, interrompendo a manobra, e tamén é necesario atopar unha solución a dito problema.
Ante este problema, faise un estudo das condicións de baleiro segundo a calidade do taboleiro a tratar, tendo en conta parámetros como o caudal de fuga a través do taboleiro, a presión de baleiro xerada, a densidade das distintas zonas do taboleiro, perdas de carga no sistema de baleiro, etc. Co propósito de calcular as pérdidas de carga utilizase o software Matlab e é necesario medir todos os tubos, contar as válvulas e ter en conta tes e codos. Finalmente preténdese buscar unha relación entre as condiciones de traballo e os taboleiros a tratar e propoñer solucions a problemática e incluso melloras que podan supoñer un aforro enerxético, e polo tanto, económico.
Fanse ensaios con cortes de taboleiros destinados a tapas, con unha única ventosa usada nun sistema de baleiro deseñado a escala do sistema instalado na liña P1, podendo obter valores de caudal de fuga no taboleiro en diferentes zonas e a presión de baleiro que se consegue xerar. Tentáronse algúns métodos para evitar levantar os dous primeiros taboleiros en vez de so o primeiro, como colocar a ventosa en áreas específicas do taboleiro ou soprar con aire comprimido entre os taboleiros. Tamén se fan esaios no laboratorio, como o de densidade para obter o perfil de densidade dos taboleiros nas zonas que se coñece o caudal de fuga, e ensaios de absorción que dan unha idea da porosidade do taboleiro.
Con este proxecto preténse atopar as condicións de baleiro que mellor se axusten á ampla gama de taboleiros creados na FINSA, propoñer e realizar melloras que permitan evitar o máis posible fallos a hora de facer manobras con taboleiros usando baleiro, procurando que sexan o máis flexibles posibles co propósito de poder ser adaptadas en outras liñas das moitas fábricas que pertencen a FINSA que poidan ter problemas parecidos a os descritos neste proxecto.
Volver