Secretaría Uvigo - Deseño e desenvolvemento dun modelo do tráfico loxístico dunha planta de montaxe de automóbiles, empregando unha ferramenta de simulación

Deseño e desenvolvemento dun modelo do tráfico loxístico dunha planta de montaxe de automóbiles, empregando unha ferramenta de simulación

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Enxeñaría Industrial
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: José Antonio Comesaña Benavides
Tribunal Vogalía: José Luís Fernández Fernández
Vogalía: Alejandro Pereira Domínguez
Vogalía: Begoña Urgal González
Presidencia: Juan Enrique Pardo Froján
Secretaría: Rafael Comesaña Piñeiro
ResumoCoa chegada do coche eléctrico ao sector automobilístico introdúcese un novo compoñente de altas dimensións e difícil manexo á cadea de montaxe. O bloque de baterías é unha peza difícil de transportar que necesita un elevado número de viaxes para subministrar á liña unha cantidade relativamente baixa de baterías entregadas, isto fai que, aos circuítos xa existentes para a subministración da liña, débaselle engadir un novo de alta frecuencia.

Na actualidade, a planta de montaxe da empresa onde se realiza o proxecto xa ten ata 60 vehículos/hora percorrendo os seus corredores e séguese un método de avaliación dos mesmos baseado na experiencia. Cualifícanse os corredores cun sistema de cores, vermello, laranxa, amarelo e verde, sendo o vermello un corredor problemático polo alto tráfico loxístico e o verde o corredor con abastecemento totalmente automatizado.

A alta ocupación dos corredores de montaxe fai cada vez máis complicado coñecer as consecuencias de introducir un novo circuíto de abastecemento. Coa necesidade de introducir o novo circuíto de subministración de baterías e co fin de ter unha base de avaliación máis precisa e fiable, búscase unha ferramenta que poida proporcionar respostas máis exactas e rigorosas ao estado dos corredores que sirva como apoio á toma de decisións á dirección do departamento de loxística.

Neste Traballo de Fin de Mestrado exponse elaborar un modelo dixital da planta de montaxe do fabricante. A finalidade deste modelo é poder estudar desde un punto de vista obxectivo o tráfico loxístico existente nos corredores da planta, destinados a fornecer as liñas de produción, probar e introducir novos circuítos e simulalos para coñecer as consecuencias destes nunha ambiente dixital libre de riscos. Máis especificamente, centrarase no estudo da introdución do novo circuíto para a subministración das baterías.
Volver