Secretaría Uvigo - Análise mediante simulación numérica do risco de desprendemento de trombos en aneurismas con morfoloxía realista despois da intervención de embolización endovascular.

Análise mediante simulación numérica do risco de desprendemento de trombos en aneurismas con morfoloxía realista despois da intervención de embolización endovascular.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Enxeñaría Industrial
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Eduardo Suárez Porto
Tribunal Vogalía: Félix Quintero Martínez
Secretaría: Elena Beatriz Martín Ortega
Vogalía: José Antonio Pérez García
Vogalía: José Manuel Santos Navarro
Presidencia: Antonio Riveiro Rodríguez
ResumoO presente traballo consiste no deseño e execución de simulacións FSI para o análise do risco de desprendemento da espiral endovascular en aneurismas, mediante o uso dun fluxo palpitante de sangue como entrada e da adición de condición desfavorables adicionais.
As xeometrías dos aneurismas son descargados directamente dun repositorio web, onde posteriormente serán tratados para poder ser simulados en ?Ansys Workbench? mediante a utilización de simulacións FSI. As condición para as simulacións están definidas de tal forma que podan describir coa maior exactitude a realidade, de maneira que os resultados obtidos se asemellen os reais.
Mediante a variación de parámetros xeométricos como por exemplo, o tamaño do pescozo do aneurisma, ou o tamaño da espiral endovascular, ademais da adición de forzas externas desfavorables sobre a xeometría da espiral endovascular, preténdese estudar a risco de desprendemento destas.
Volver