Secretaría Uvigo - A empresa familiar. Análisis xeral das 500 empresas familiares máis grandes do mundo

A empresa familiar. Análisis xeral das 500 empresas familiares máis grandes do mundo

Data de defensa14/09/2021
TitulaciónGrao en Administración e Dirección de Empresas
CentroFacultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Dirección Titoría: Mónica Villanueva Villar
Tribunal Secretaría: Patricio Sánchez Fernández
Vogalía: Diego Rodríguez-Toubes Muñiz
Presidencia: Ernesto López-Valeiras Sampedro
ResumoAs empresas familiares son un ecosistema máis complexo de entender do que parece, polo que un dos principais obxetivos deste traballo é clarificar a imaxen que temos de elas. Nos últimos anos o mundo experimentou una serie de cambios que levaron a que as empresa se adaptaran. Estos cambios foron: tecnológicos, sociales y económicos, polo que é interesante ver como estas empresas cambiaron. Socialmente os cambios experimentados nos últimos anos son: a incorporación da muller ao mercado laboral e o cambio cultural que conleva, veremos como as principais mayores empresas familiares soventaron o cambio, polo que centraremonos en cómo estás formados os seus gobernos, entendendo tamen a importancia da familia dentro da organización. Explicaremos os prexuícios cos que as mulleres teñen que loitar para promocionar dentro das grandes empresas, e como lles afectan os teitos de cristal. Outro dos obxetivos é mostar a importancia das empresas familiares tanto na economía mundial, como en España, polo que analizaremos tamén a que sectores se adican, as súas actividades, os anos de creación, a sua xeneración, e a súa localización, intentando atopar una explicación a cada un destes puntos. Por último, coñeceremos as empresas familiares españolas en canto a volumen de ingresos.

Palabras clave: Empresa familiar, mercado laboral, , teito de cristal y Xeneración de unha empresa familiar.
Volver