Secretaría Uvigo - A imposición das bebidas azucaradas: tendencias recentes en España

A imposición das bebidas azucaradas: tendencias recentes en España

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Comercio
CentroEscola Universitaria de Estudos Empresariais
Dirección Titoría: María Cruz Barreiro Carril
Tribunal Titoría: María Cruz Barreiro Carril
ResumoEste traballo aborda o tema "A imposición das bebidas azucaradas". Para iso, centrarase, en primeiro lugar, na función extrafiscal da homenaxe, é dicir, a relacionada coa procura doutro propósito que non sexa a recadación. Os impostos que persiguen esta finalidade buscan promover a redución ou o aumento de determinadas actividades, co fin de perseguir certos fins que deben ser compatibles co sistema de valores consagrado na nosa Constitución e, polo tanto, coherentes cos principios constitucionais dun Estado social e democrático de Dereito.
A continuación, realizarase un estudo sobre o imposto específico sobre as bebidas azucradas en Cataluña, un imposto extrafiscal, creado en 2017. Afondando no estudo deste imposto poderemos comprender como se combina cos principios constitucionais de xustiza tributaria, así como diferentes problemas, que presentou a súa andaina lexislativa e que foron denunciados por diferentes empresarios implicados en diferentes cadeas do sector da distribución de alimentos.
Por último, referirémonos a como se abordou a tributación a través do IVE nos Orzamentos Xerais do Estado actualmente en vigor, así como ás previsións para o vindeiro ano.

PALABRAS CLAVE.
Extrafiscalidade
Principios constitucionais de xustiza tributaria
Imposto sobre as bebidas azucradas envasadas
Poder financeiro das comunidades autónomas
Principio de capacidade económica
Finalidade contributiva do imposto
Volver