Secretaría Uvigo - Asociación entre a obesidade e o embarazo cronoloxicamente prolongado: Estudo observacional retrospectivo.

Asociación entre a obesidade e o embarazo cronoloxicamente prolongado: Estudo observacional retrospectivo.

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Nutrición
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Titoría: Lucas Carmelo González Matías
Cotitoría: Paula Sánchez Sobrino
Tribunal Presidencia: Federico Mallo Ferrer
Secretaría: Lucas Carmelo González Matías
Vogalía: Carlos Spuch Calvar
ResumoRESUMO:

OBXECTIVOS: Determinar se a obesidade (IMC≥30 kg/ m2) ao comezo do embarazo é máis frecuente nas xestacións cronoloxicamente prolongadas ( GCP), consideradas aquelas de 41 semanas ou máis, fronte aos embarazos a termo, e pescudar se existe relación entre as GCP e outras variables como a paridade, o sexo e peso do recentemente nado, tipo de parto, método de inicio do parto, ganancia de peso ou a idade materna.

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo observacional retrospectivo sobre unha mostra de 196 pacientes que deron a luz no Complexo Hospitalario de Pontevedra durante o ano 2019.

Seleccionáronse aleatoriamente 98 pacientes con GCP e 98 pacientes con embarazo a termo que cumpriron os criterios de inclusión e non tivesen ningún criterio de exclusión. Recolléronse as variables de estudo en ambos os grupos e realizouse a análise estatística posterior dos datos.

RESULTADOS: Nos embarazos maiores de 41 semanas a frecuencia de obesidade na primeira consulta de embarazo foi do 23,5%, en tanto, que nos embarazos menores de 41 semanas foi do 10,2%, mostrando unha asociación estatisticamente significativa entre GCP e obesidade ( p=0,013). O IMC medio en GCP estaba en rango de sobrepeso, e en xestacións a termo en normopeso, revelando unha asociación estatisticamente significativa (p< 0,001).

Nas GCP a porcentaxe de partos instrumentais e cesáreas foi un 20,4% e 22,4% respectivamente mentres que no grupo de xestacións a termo houbo un 15,3% e un 4,1% mostrando unha asociación significativa (p<0,001) entre GCP e parto instrumental e cesárea. A primiparidad (p<0,001), a indución do parto (p<0,001) e a ganancia de peso por encima das recomendacións (p=0,004) tamén mostraron unha asociación significativa coas GCP mentres que a idade materna, o sexo fetal, o peso do recentemente nado e o sobrepeso materno non mostraron asociación significativa coas GCP no noso estudo.

Na análise multivariante mostraron asociación significativa como factores de risco independentes de GCP: a primiparidad, a indución do parto, o IMC ≥ 30 kg/ m2 e a ganancia de peso por encima das recomendacións.

CONCLUSIÓNS: A obesidade ao comezo do embarazo é un factor de risco de embarazo maior de 41 semanas. Existe asociación entre as GCP e a primiparidad, a ganancia de peso maior á recomendada, a indución do parto e o parto instrumental e a cesárea.

PALABRAS CRAVES: Obesidade, embarazo, ganancia de peso no embarazo e xestación cronoloxicamente prolongada.

Volver