Secretaría Uvigo - Deseño de mordazas para a automatización da estación corte plasma.

Deseño de mordazas para a automatización da estación corte plasma.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Alejandro Pereira Domínguez
Tribunal Presidencia: Pablo Izquierdo Belmonte
Secretaría: José Enrique Ares Gómez
Vogalía: José Luís Diéguez Quintas
ResumoO proxecto tratará de definir o deseño de mandíbulas de suxeición nunha estación de corte de plasma para tubos de aceiro inoxidable. O propósito é cortar os tubos con diferentes xeometrías, de xeito que montados entre si, permitan construír unha cheminea ao aire libre seguindo a norma UNE 123001: 2012.

A materia prima empregada será follas de aceiro inoxidable cun grosor de 0,4-0,6 mm previamente cilindrado e soldado formando o tubo que finalmente será cortado. As pinzas permitirán o correcto centrado do tubo, coa presión correcta en cada punto de suxeición para poder realizar un corte segundo as dimensións establecidas e dentro da norma para chemineas exteriores. Isto evitará a aparición de deformidades na xeometría dos tubos e a posible aparición de desviacións no corte.

A estación constará de cinco (5) puntos de fixación, dos cales catro (4) serán os que se axusten aos diferentes diámetros do tubo. A suxeición farase actuando un pedal que activará o movemento das mordazas de xeito neumático.
Volver