Secretaría Uvigo - Optimización de redutora compacta de altas prestaciones

Optimización de redutora compacta de altas prestaciones

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Enrique Paz Domonte
Tribunal Secretaría: Luís Miguel Caride Tesouro
Presidencia: Enrique Casarejos Ruiz
Vogalía: Jacobo González Baldonedo
ResumoO proxecto consiste en crear un deseño óptimo dunha caixa de cambios compacta do tipo CycloDrive usando Solidworks como software de deseño. A caixa de cambios debe estar deseñada para fabricar as súas pezas mediante a impresión 3D, que debe ser tida en conta para a selección de materiais durante a simulación, que se realizará co software Ansys Workbench. Para o deseño será necesario realizar un estudo completo da xeometría mediante a cal debe formarse para un correcto funcionamento. Posteriormente, proxectaranse cada unha das partes do modelo, a excepción de certas partes estandarizadas, tendo en conta as medidas que se deben seguir en termos de xeometría e os esforzos que se deben soportar, que serán un valor de par no eixe de saída 50 Nm. En canto á simulación, analizaranse todas as tensións ás que están sometidas as pezas deseñadas durante o movemento e deben soportala cun certo coeficiente de seguridade. Finalmente, elaborarase unha memoria do proxecto técnico cos apartados correspondentes, tamén un documento de planos con todas as medidas e vistas necesarias para definir a máquina e finalmente engadirase un anexo coas especificacións das pezas estándar empregadas.
Volver