Secretaría Uvigo - Adaptación dos procedementos do departamento de Enxeñaría aos estándares dunha multinacional do automóbil

Adaptación dos procedementos do departamento de Enxeñaría aos estándares dunha multinacional do automóbil

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Organización Industrial
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Arturo José Fernández González
Tribunal Presidencia: Jesús García Arca
Vogalía: Gema Álvarez Llorente
Secretaría: Iván González Boubeta
ResumoEste traballo xorde da necesidade de integrar unha empresa familiar, dedicada á fabricación de asentos para vehículos, nunha multinacional cuxo alcance dentro do mundo da automoción é global, tanto dentro da fabricación como na súa localización.
O principal obxectivo deste proxecto será adaptar os procedementos de traballo do departamento de Enxeñaría para acadar o maior grao de cumprimento dos estándares ofrecidos pola planta, que serán auditados a finais de ano, cos recursos dispoñibles. Á súa vez, intentarase implementar un sistema de boas prácticas para garantir o cumprimento futuro destas normas.
Esta multinacional é consciente de que cada planta do seu grupo está dedicada a unha parte específica dentro do mundo do automóbil, aínda así ten liñas de acción claras que todos deberían cumprir. Para acadar esta imaxe globalmente harmonizada, a central, coa participación de todos os grupos, creou pautas que se poden empregar para mellorar as operacións a través dun enfoque común.
A guía establecida pola central non pretende ser unha copia exacta dos procedementos locais, senón unha adaptación dos mesmos para cumprir os seus estándares.
A metodoloxía a seguir será: análise inicial do grao de cumprimento das normas no departamento de Enxeñaría para establecer un punto de partida; Establecer un obxectivo razoable dentro do departamento e en liña co resto de áreas da empresa para acadar o obxectivo xeral da planta; Programa un plan de acción para cada sección, coa súa planificación do tempo e as partes responsables; Finalmente, realiza as accións previstas e, se existe a posibilidade, mellora as previsións.
Dentro do departamento de enxeñaría, os puntos a tratar son varios: xestión de proxectos, xestión de provedores, redución continua de riscos, leccións aprendidas, benchmarking e xestión de cambios. Isto significa que haberá moita xente implicada, co que isto implica: investigación dos seus procedementos, cal é o alcance da súa actividade, responsabilidades ... Tamén terán que proporcionar coñecemento e información sobre o seu campo de dominio á hora de definir o plan. de accións e levala a cabo.
O proxecto, en definitiva, consistirá en: Análise, coordinación, planificación e execución.
Volver