Secretaría Uvigo - Monitorización e control remoto dun sistema de bombeo de auga, a través dunha aplicación de mensaxería Telegram integrada nun PLC

Monitorización e control remoto dun sistema de bombeo de auga, a través dunha aplicación de mensaxería Telegram integrada nun PLC

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Enrique Paz Domonte
Tribunal Secretaría: Antonio Barreiro Blas
Vogalía: Regina Ibáñez Paz
Presidencia: Julio Garrido Campos
ResumoEste Traballo Fin de Grao pretende resolver unha necesidade repetitiva en diferentes fábricas e industrias. O abastecemento de auga nalgunhas industrias é privado e está situado lonxe da propia instalación. Ás veces é un sistema remoto e illado onde se activa e deixa funcionar de forma autónoma, enchendo un depósito auxiliar do que se alimenta a fábrica. Isto significa que, en caso de imprevistos, non hai control sobre o sistema de recheo do tanqu

No exemplo escollido para este proxecto, trátase dunha instalación existente composta por dúas bombas, que se acenden manualmente e déixanse en funcionamento automático cun temporizador, alternando as bombas para funcionar todos os días. O obxectivo será automatizar o proceso de bombeo engadindo un autómata que, ademais de xestionar automaticamente a alternancia das bombas, permita engadir funcións de control remoto. Para iso, instalarase un enrutador industrial 4g para proporcionar conexión a internet. No autómata elixido, permitirase ao persoal de mantemento da planta coñecer o estado das bombas e poder actuar sobre calquera parámetro para non depender do desprazamento físico á instalación, tanto para acender e apagar diariamente como para, en caso de avaría, se comunique mediante unha alarma. Este proceso levarase a cabo na parte de Linux que ten integrado o autómata e configurarase un sistema de mensaxería directa ao PLC a través da plataforma de mensaxería Telegram, que permitirá a comunicación inmediata, o seguimento e a notificación de alarmas.
Volver