Secretaría Uvigo - Parque eólico no Galiñeiro con produción de hidróxeno para o almacenamento enerxético.

Parque eólico no Galiñeiro con produción de hidróxeno para o almacenamento enerxético.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Eléctrica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Cotitoría: Eloy Díaz Dorado
Titoría: Camilo José Carrillo González
Tribunal Secretaría: Bernardino Novo Ramos
Presidencia: José Fernando Manzanedo García
Vogalía: Bernardo José Parajo Calvo
ResumoCon este traballo preténdese realizar o estudo da viabilidade de xenerar hidróxeno mediante a instalación dun parque eólico no monte do Galiñeiro.
Para ello farase unha análise do emplazamento a través da visita e a recopilación de fotos do lugar. Gracias a isto poderase caracterizar o tipo de terreo, a orografía, as suas posibles áreas de afectación?
Analizarase o recurso eólico do lugar. Os seus resultados compararanse con os recursos eólicos doutros dous sitios cuyo emplazamento conta con características similares ao obxeto de estudo.
Logo, seleccionaranse os aeroxeradores adecuados para a ubicación seleccionada atendendo a diferentes criterios: horas equivalentes, producción de enerxía?
A continuación, analizaranse as necesidades do almacenamento enerxético e se dimensionará a producción e o almacenamento de hidróxeno necesario.
Por último, contemplarase a viabilidade económica comparando os gastos e beneficios deste proxecto.
Volver