Secretaría Uvigo - Analise palinostratigráfica: Aprendizaxe e Aplicación en caso práctico

Analise palinostratigráfica: Aprendizaxe e Aplicación en caso práctico

Data de defensa14/09/2021
TitulaciónGrao en Ciencias do Mar
CentroFacultade de Ciencias do Mar
Dirección Titoría: José Bienvenido Díez Ferrer
Cotitoría: Iván Rodríguez Barreiro
Tribunal Secretaría: Mariano Lastra Valdor
Vogalía: Estefanía Paredes Rosendo
Presidencia: Luis Lugo Latas
ResumoO presente traballo fin de grado consistiu en aprender os procedimientos necesarios para efectuar una datación palinoestratigráfica e aplicalos mediante un caso práctico. Realizarase con mostras recollidas na Formación Tremp no Xacemento de Veracruz, próximo a Serraduy (Huesca). Previamente presentarase un contexto xeográfico e xeoloxico actual do área.

O obxetivo práctico consistira en realizar unha datación palinoestratigráfica que permita elaborar una datación relativa respeto ao contido palinoloxico da mostra. Tamén procederase a interpretar os resultados para aportar información acerca do paleo ambiente do área de estudo.
Volver