Secretaría Uvigo - Avaliación de marcadores de microhaplotipos para a resolución de mesturas de ADN en xenética forense

Avaliación de marcadores de microhaplotipos para a resolución de mesturas de ADN en xenética forense

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Xenómica e Xenética
CentroFacultade de Bioloxía
Dirección Titoría: Diana Valverde Pérez
Tribunal Secretaría: David Posada González
Vogalía: Susana Magadán Mompo
Presidencia: Armando Caballero Rúa
ResumoEn xenética forense, os STR son os marcadores empregados para a identificación de individuos por excelencia. Os microhaplotipos (MH), por outra banda, son marcadores máis recentes con perspectivas de futuro. Neste estudo, os dous marcadores son estudados e comparados no campo das mesturas de ADN, un desafío para a xenética forense. Analízanse un total de 30 mostras de seis doantes diferentes que aportaron saliva, seme ou sangue. 22 deles a través de biblioteca manual e 8 deles con PCR directa e biblioteca automática. A secuenciación masiva en paralelo co secuenciador Thermo Fisher Ion S5 úsase para analizar os MH, mentres que a electroforese capilar úsase para analizar os STR. Despois diso, obtéñense dous perfís alélicos para cada mostra, un a partir de MHs e o outro a partir de STRs. Coñecendo o perfil real de MHs e STRs de cada doante, espérase que se poida identificar un certo número de alelos nas mostras. A partir disto, calcúlase a porcentaxe de alelos identificados en cada mostra. O maior éxito na identificación de alelos produciuse despois da análise dos STR. A biblioteca manual deu mellores resultados en xeral que a automática, sendo esta última só útil en mostras de seme ou saliva.
Volver