Secretaría Uvigo - DevOps que é e como pode mellorar a Xestión de TI no Ministerio de Defensa

DevOps que é e como pode mellorar a Xestión de TI no Ministerio de Defensa

Data de defensa27/01/2021
TitulaciónMaster Universitario en Dirección TIC para a defensa
CentroCentro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín
Dirección Cotitoría: José María Núñez Ortuño
Titoría: Miguel Ángel Ares Tarrío
Tribunal Presidencia: Miguel Ángel Manuel Merino Gil
Vogalía: Francisco Manuel Pérez Ribas
Secretaría: Miguel Rodelgo Lacruz
ResumoAs empresas e as organizacións desenvólvense hoxe en día nuns ambientes caracterizados pola súa complexidade, suxeitos a cambios cada vez máis rápidos, intensos e profundos, e cun elevado grao de incerteza, o que dificulta o proceso de toma de decisións e de execución e control de accións. A súa capacidade para adaptarse continuamente á contorna e aos requisitos que este esixe mediante respostas rápidas, reconfigurándose e transformándose con flexibilidade en caso necesario, constitúe un obxectivo estratéxico fundamental.
Nestas circunstancias a información dispoñible, interna e externa, así como a posesión duns mecanismos que aseguren a súa boa xestión e a súa transformación en coñecemento útil para a toma de decisións, convértense en factores craves para asegurar a supervivencia, o éxito e o progreso constantes de calquera entidade. Aquí adquiren un papel crave os servizos ofrecidos polas TIC e, en especial, o software específico que soporta os procesos e a xestión de datos da organización. Por iso as organizacións, incluíndo ás administracións públicas en xeral e ao MINISDEF e as Forzas Armadas en particular, tomaron conciencia da necesidade de modernizarse acometendo procesos de transformación dixital. O Ministerio, nesta transformación, debe ser capaz de dotarse de aplicacións dunha forma áxil e continua.
Para iso o mundo tecnolóxico actual ofrece a adopción da cultura DevOps, que preconiza o establecemento dunha mentalidade e o emprego de ferramentas e técnicas avanzadas que favorezan o establecemento dunha fluxo continuo, rápido e seguro de desenvolvemento e despregamento de aplicacións de calidade.
Este traballo pretende mostrar cal é a situación actual no Ministerio no sector do desenvolvemento e despregamento de aplicacións e como leste melloraría ao adoptar DevOps.
DevOps, cultura, áxil, software, automatización.
Volver