Secretaría Uvigo - Análisis e desenvolvemento mediante CFD do sistema DRS dun Fórmula Student.

Análisis e desenvolvemento mediante CFD do sistema DRS dun Fórmula Student.

Data de defensa10/12/2020
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Eduardo Suárez Porto
Cotitoría: Jesús Vence Fernández
Tribunal Vogalía: Enrique Granada Álvarez
Presidencia: Fernando Cerdeira Pérez
Secretaría: Christian Gil Pereira
ResumoEn este traballo buscarase mediante o uso de software CFD e de mallado o cálculo da configuración óptima nun sistema DRS (drag reduction system) dun alerón usado no monopraza do equipo universitario Uvigo Motorsport.
En primer lugar realizáse unha serie de simulaciones 2D de calibración para así obter o método de cálculo axeitado.
Despois realizarase a primeira simulación transitoria en 2D para obter datos básicos do proceso de apertura do DRS, tras este paso levaremos a cabo a simulación 3D tendo en conta a geometría completa do alerón, para iso realizaremos una malla 3D mediante o software hypermesh. Una vez feita esta malla levaráse a cabo a simulación en fluent utilizado parámetros de simulación obtidos anteriormente para así poder obter os resultados definitivos sobre os que se traballará na optimización de este sistema mediante a comparativa de diferentes casos que serán calculados.
Volver