Secretaría Uvigo - Laboratorio de comunicacións dixitais paso banda.

Laboratorio de comunicacións dixitais paso banda.

Data de defensa11/12/2020
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Enrique Soto Campos
Tribunal Vogalía: José Fariña Rodríguez
Presidencia: Rafael Verdugo Mates
Secretaría: Alfonso Lago Ferreiro
ResumoEste proxecto realízase co propósito de deseñar un sistema de codificación paso banda
implementado a partir do microcontrolador PIC18F45K20.
O proxecto, desenvolvido en paralelo con outros, ten como obxectivo substituír o adestrador
de comunicacións dixitais Promax EC-796 porque comeza a causar problemas debido ao
desgaste dos seus compoñentes.
Por todo isto, é necesario deseñar hardware e software que cumprimenten e melloren as
utilidades do equipo anterior, así como unha explicación dos seus principios e fundamentos.
Este proxecto explica o desenvolvemento do deseño a través da tecnoloxía de filtros activos dando lugar ao carácter didáctico necesario para aa tarefa que vai desempeñar.
Ademáis posue a cualidade de ser unha perfecta introducción para o estudo do aislamento da compoñente fundamental do espectro de frecuencias.
Volver