Secretaría Uvigo - O imperio comunista dos incas?. Análise do sistema económico do Imperio Inca

O imperio comunista dos incas?. Análise do sistema económico do Imperio Inca

Data de defensa23/11/2020
TitulaciónGrao en Economía
CentroFacultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Dirección Titoría: Jose Maria Da-Rocha Álvarez
Tribunal Titoría: Jose Maria Da-Rocha Álvarez
ResumoEn este traballo analizase o sistema económcio do imperio inca, co obxectivo de determinar si tratase dun sistema comunista ou non.
Primero se presenta brevemente a teoría marxista, a continuación se analizan as forzas productivas, así como as relacións económicas que emanan distas e por útlimo se presenta a superestructura do Imperio.
A conclusión do traballo e que non se pode falar dun sistema de tipo comunista no Imperio Inka.
Volver