Secretaría Uvigo - Efectividade do Neurofeedback como tratamento no alumnado con TDAH. Resultados a partir dunha revisión sistemática

Efectividade do Neurofeedback como tratamento no alumnado con TDAH. Resultados a partir dunha revisión sistemática

Data de defensa16/10/2020
TitulaciónGrao en Educación Infantil
CentroFacultade de Educación e Traballo Social
Dirección Titoría: Fernando Tellado González
Tribunal Titoría: Fernando Tellado González
ResumoNeste traballo realizouse unha revisión sistemática do Neurofeedback (NF) no
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). Actualmente, existe
un abanico amplio de posibilidades para o tratamento da sintomatoloxía do
TDAH, máis aínda é necesaria unha maior compresión sobre este tratamento.
Con isto, o obxectivo desta investigación foi analizar as modificacións da
actividade electrofisiolóxica despois da aplicación do NF e saber se inflúe nas
variables atencionais e conductuais. Realizouse unha búsqueda de palabras
chave a través das bases de datos Scopus, Web of Science e PsycINFO. A partir
dos criterios establecidos seleccionáronse 10 investigacións publicadas entre
2010 e 2020 nos que analizáronse os resultados en diversos protocolos NF.
3
A análise dos mesmos, indica certa eficacia para tratar os patróns anómalos do
EEG e os síntomas primarios do TDAH como a atención ou impulsividade,
ademais dos déficits nas funcións executivas. En conclusión, pode considerarse
un tratamento ?probablemente eficaz? aínda que necesítase unha maior
evidencia científica para determinar con maior certeza a súa eficacia terapéutica
como técnica illada.

Palabras chave: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH),
Neurofeedback (NF), EEG
Volver