Secretaría Uvigo - A aprendizaxe basada en proxectos na educación primaria

A aprendizaxe basada en proxectos na educación primaria

Data de defensa07/10/2020
TitulaciónGrao en Educación Primaria
CentroFacultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Dirección Titoría: Uxío Pérez Rodríguez
Tribunal Presidencia: Jose Maria Pazos Couto
Vogalía: Uxío Pérez Rodríguez
Secretaría: María Mercedes Varela Losada
ResumoEste TFG consiste na posta en práctica da metodolxía Aprendizaxe Basada en Proxectos (ABP) na aula de 2º de Educación Primaria.

Nel, trato de analizar a miña intervención, así como a resposta do grupo ao proxecto levado a cabo. Sendo conscente da miña inexperiencia como mestra e polo tanto dos meus erros, propondo melloras e solucións que me poderían servir. Tamén analizo as competenicas básicas adquiridas polo alumnado durante o transcurso do proxecto.

Palabras clave: proxecto, metodoloxía, competenicas básicas
Volver