Secretaría Uvigo - A influencia do sistema de xogo no perfil físico, técnico e táctico no fútbol de élite. Unha revisión sistemática.

A influencia do sistema de xogo no perfil físico, técnico e táctico no fútbol de élite. Unha revisión sistemática.

Data de defensa06/10/2020
TitulaciónGrao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
CentroFacultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Dirección Titoría: Carlos Lago Peñas
Tribunal Secretaría: Óscar García García
Vogalía: María de los Ángeles Fernández Villarino
Presidencia: Vicente Romo Pérez
ResumoObxectivo: O obxectivo principal desta revisión sistemática foi comprobar a influencia do sistema de xogo utilizado polos equipos de fútbol de elite sobre o perfil físico, técnico e táctico dos xogadores que o conforman. A utilización de un ou outro sistema de xogo é un dos aspectos máis importantes a hora de planificar unha tempada, e este debe estar acorde cas capacidades e características dos xogadores dispoñibles para conseguir o máximo rendemento, así como para adecuar o adestramento as características propias de cada sistema de xogo. Método: para a confección do traballo realizouse unha busca sistemática de artigos completos en inglés e castelán, utilizando as bases de datos Pubmed. Web of Science e Dialnet. Os termos de busca utilizados foron ?game system?, ?tactical profile?,? technical profile?, ?physical profile? e ?formation? combinados sempre co comando ?AND? (?e?, en galego) cos termos ?football? ou ?soccer?. Resultados: un total de 330 artigos foron inicialmente atopados, pero finalmente só 9 cumprían os requisitos establecidos. Estes artigos analizaban variables tales como as diferenzas dos porcentaxes de carreira a alta velocidade por posicións en función do sistema de xogo utilizado, as diferenzas técnicas por posicións en diferentes sistemas de xogo (número de pases, distancia dos pases, densidade de xogadores por zonas de xogo), as diferenzas no número de aceleracións e decelercións en función do sistema de xogo analizado ou como as características tácticas propias de cada sistema repercuten no tipo de esforzos a realizar por parte dos xogadores. Os principais achados atopados foron: as demandas físicas varían considerablemente para a mesma posición en función do sistema de xogo utilizado, o sistema de xogo rival non condiciona o rendemento físico, pero si o técnico e táctico, o sistema 1-3-5-2 e no que máis distancia total se recorre, mais distancia alta velocidade e mais distancia a alta intensidade, no sistema 1-4-2-3-1 realízanse máis aceleracións e deceleracións de media que no resto de sistemas de xogo ou que o rendemento físico global non se ve afectado polo sistema de xogo utilizado, mentres que as carreiras a alta intensidade si. Conclusións: o adestramento dos xogadores debe ter en conta as características físico-técnico-tácticas de cada sistema de xogo para conseguir unha adaptación óptima as demandas específicas de cada sistema.
PALABRAS CLAVE : Sistema de xogo, Perfil físico, Perfil técnico, Perfil táctico, Fútbol.
Volver