Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Selo de Transparencia

Examen de transparencia 2023 elaborado pola Fundación Haz sitúa a Universidade de Vigo entre as máis transparentes do Estado e outórgalle o seu selo de transparencia t de transparente *** na categoría de tres estrelas , o máximo posible que concede esta institución. A universidade cumpre totalmente 27 indicadores e parcialmente outro, obtendo así 55 puntos dun total de 56 posibles e acada un grao de cumprimento do 98%.

Fundación Haz selos de transparencia 2023 (enlace selos) (enlace UVigo)