Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Perfil profesorado

Nesta sección pode consultar o curriculum do profesorado da Universidade de Vigo, tanto o perfil investigador como o perfil académico. 

 

Perfil investigador

Para cada docente pode consultar a información relativa ós seus artigos en revistas, comunicacións, proxectos, libros, capítulos de libro, teses, patentes e contratos.

A información relativa ó perfil investigador pódese consultar no buscador BIDI por grupo de investigación seleccionando "Buscar Grupo de Investigación" ou por persoa seleccionando "Buscar Persoal Investigador":

Acceso perfil investigador

Tamén se pode consultar no Portal da Investigación a produción científica xerada polo profesorado

Acceso perfil investigador no Portal de Investigación

Os principais resultados sobre a labor investigadora do profesorado da Uvigo pódense consultar en:

 

Perfil académico

Para cada docente pode consultar a información relativa a la categoría, departamento ao que pertence, materias de docencia impartida, traballos dirixidos por curso e cargos académicos se procede.

A información relativa ó perfil académico pódese consultar no buscador do perfil de PDI:

Acceso buscador

 

ou por cada centro académico seleccionando o apartado de "Profesorado" e escollendo a persoa correspondente:

 

Campus de Ourense

Facultade de Ciencias

Facultade de Historia

Facultade de Dereito

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social

Facultade de Relacións Internacionais

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo

Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense) 

 

Campus de Pontevedra

Facultade de Belas Artes

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Escola de Enxeñería Forestal

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Facultade de Dirección e Xestión Pública

Facultade de Deseño

Facultade de Fisioterapia

Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)

Escola Universitaria de Enfermaría (Pontevedra)

 

Campus de Vigo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Facultade de Bioloxía

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións.

Escola Universitaria de Estudos Empresariais

Facultade de Ciencias Xurídicas e do traballo

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Facultade de Ciencias do Mar

Facultade de Química

Escola de Enxeñaría Industrial

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Escola Universitaria de Enfermaría Meixoeiro

Escola Universitaria de Enfermaría Povisa

Escola Universitaria de Profesorado de Educación Xeral Básica María Sedes Sapientiae

 

Consulte os indicadores sobre persoal, investigación e transferencia e profesorado con horas de docencia na sección de UVIGO EN CIFRAS.