Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Oferta académica 

Estudos e titulacións da Universidade de Vigo

Guías docentes

 

Demanda académica

Estudos de grao

Estudos de máster

Estudos de doutoramento

 

Axudas e bolsas

 

Asesoramento

 

Validacións

Entre titulacións do sistema universitario galego da mesma rama de coñecemento.

Campus Ourense

Facultade de Dereito enlace web, equivalencia grao en Dereito da UDC, equivalencia grao en Dereito da USC

Facultade de Ciencias Empresarias e Turismo enlace web, equivalencia grao en ADE UDC, equivalencia en grao en ADE da USC

Escola Superior de Enxeñaría Informática enlace web, equivalencia grao en Enxeñaría Informática USC/UDC

Escola de Enfermería, equivalencia grao en Enfermaría no SUG

 

Campus Pontevedra

Facultade de CC. Sociais e Comunicación enlace web, equivalencia grao en Comunicación Audiovisual da UDC, equivalencia grao en Comunicación Audiovisual da USC, equivalencia grao en Xornalismo da USC

Escola de Enxeñaría Forestal enlace web, equivalencia grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural da USC

Escola de Enfermería enlace web, equivalencia grao en Enfermaría no SUG

 

Campus Vigo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais enlace web, equivalencia grao ADE no SUG

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo enlace web, equivalencia grao en Dereito da UDC, equivalencia grao en Dereito da USC

Escola de Enfermería Meixoeiro enlace web, equivalencia grao en Enfermaría do SUG

Escola de Enfermaría Povisa, equivalencia grao en Enfermaría no SUG

 

Consulte os indicadores sobre resultados académicos, profesorado, resultados de satisfacción, mobilidadeinserción laboral e prácticas en empresas, na sección UVIGO en cifras.