MER. Profesorado doutor, quinquenios e sexenios en grao e mestrado
  1. Profesorado doutor.

  2. Quinquenios do profesorado.

  3. Sexenios obtidos polo profesorado.

    Sexenios potenciais*: Parte entera [(Ano de inicio do curso – Ano lectura teses+1)/6]

     *Corpos docentes universitarios (Catedrático/a e Profesor/a titular) máis Profesor/a contratado/a doutor/a

     *Ao poderse solicitar sexenios con carácter retrospectivo (méritos de investigación realizados en datas anteriores á lectura de teses) existe a posibilidade de que o número de sexenios potenciais de un PDI sexa inferior ao número de sexenios obtidos. Nestes casos, o cociente consideraráse a unidade.