Secretaría Uvigo

Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico.

portada
CategoríaMonografías. Serie Humanidades e Ciencias Xurídico-Sociais (Banda Vermella)
ISBN/ISSN978-84-8158-728-9
Número de serie114
Formato17 x 24 cm
Ano de edición2016
Número páxinas330
Prezo18.00 €
Autores Alexandre Rodríguez Guerra
DescriciónCentrada nos eidos da lingüística histórica e mais da dialectoloxía, esta publicación consta de 14 traballos que se vertebran en cinco grandes capítulos. Neles, alén de reflexións xerais sobre o cambio lingüístico, a xeolingüística e a historia das linguas, ou verbo da ecdótica e a dialectoloxía, estúdanse exemplos concretos de cambios lingüísticos nos diferentes niveis: fonético, morfolóxico -o máis desenvolvido-, sintáctico e léxico. As linguas obxecto de estudo son galego e portugués, aínda que nalgunha investigación tamén se analizan outras linguas románicas.
Documentos
Atrás