Secretaría Uvigo

Apoio na recepción de albarás de provedores, arquivo albarás, xestión de incidencias...

PE-303-22-0087

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación10/06/2022
Data de remate da publicación26/06/2022
EmpresaROEIRASA S.A.U.
Lugar de traballoVigo
Duración3 meses
Remuneración460 €/mes
Número de horas semanais25
Xornada completaNon
HorarioDe luns a venres 5 horas diarias
FunciónsApoio nas seguintes tarefas:
- Recepción de albarás de provedores
- Xestión de incidencias relacionadas coa recepción
- Arquivo de albarás e demáis documentación do departamento de compras
- Formación en programa de xestión Libra
CoñecementosExcel nivel avanzado, inglés
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
 • Grao en Administración e Dirección de Empresas | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Comercio | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Economía | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

 • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XXX-XX-XXXX)
 • Adxuntar en pdf:
  • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-3XX-19-0001-CV-María Pousa
  • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-3XX-19-0001-EXP-Manuel Carballo
 • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

 • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
 • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás