Secretaría Uvigo

Apoio no deseño de instalacións de xeración de enerxías renovable.

PE-309-19-0014

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación13/08/2019
Data de remate da publicación30/09/2019
EmpresaCENERGA
Lugar de traballoVigo
Duración2 meses
Remuneración400 €/mes
Xornada completaNon
Horario5 horas diarias de luns a venres
FunciónsApoio nas tarefas de deseño de instalación de enerxía eléctrica con base renovable para ofrecer apoio o enxeñeiro responsable, considerándoselle como un membro máis do proxecto vixente.
CoñecementosDeseño de intalacións de xeración de enerxía renovable, deseño de liñas eléctricas e cáculos de producción e pérdidas
Ferramentas a utilizar : PvSyst, Windpro, ArcGis
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
  • Grao en Enxeñaría Eléctrica | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

  • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XX-XXXX)
  • Adxuntar en pdf:
    • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-CV-María Pousa
    • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-EXP-Manuel Carballo
  • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

  • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
  • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás