Secretaría Uvigo

Acordo do Consello de Goberno sobre as normas de paridade na composición dos órganos previstos nos Estatutos e nas comisións delegadas de Consello de Goberno

EstadoValidada
TipoAcordo
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónEstablece as normas de paridade dos seguintes órganos colexiados da Universidade de Vigo
Consello de Goberno
Comisión de Reclamacións
Comisión Electoral
Comisión de Consello de Goberno
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás