Secretaría Uvigo

Acordo da Comisión Electoral do 17/02/2012 e do 08/02/2018, sobre o Procedemento para a elección de membros do Claustro Universitario da Universidade de Vigo

EstadoAnulada
TipoAcordo
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónDA ORGANIZACIÓN DAS ELECCIÓNS
REPRESENTACIÓN E CIRCUNSCRICIÓNS ELECTORAIS
ELECTORES/AS E ELIXIBLES
DO PROCEDEMENTO ELECTORAL
SECCIÓN 1ª - CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS
PRESENTACIÓN E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS E CANDIDATAS
CAMPAÑA ELECTORAL
MESAS ELECTORAIS
A VOTACIÓN
O ESCRUTINIO
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás