Secretaría Uvigo

Acordo da Comisión Electoral do 23/01/2014 e do 08/02/2018, sobre o procedemento para a elección de Reitor/a da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoAcordo
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Normativa electoral
DescriciónEstablece o procedemento para a elección de Reitor/a da Universidade de Vigo
ObservaciónsORGANIZACIÓN DAS ELECCIÓNS
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS
PRESENTACIÓN E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS
CAMPAÑA ELECTORAL
MESAS ELECTORAIS
A VOTACIÓN
ESCRUTINIO
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás