Secretaría Uvigo

Acordo do Consello de Goberno do 05/03/2010 e 22/03/201, sobre a Interpretación dos artigos 32 e 57 dos Estatutos da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoAcordo
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Outras normas
DescriciónAclara os requisitos para ser electores e elexibles en cada un dos sectores da comunidade universitaria nas eleccións a Claustro Universitario e a Reitor
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás