Secretaría Uvigo

Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia

EstadoValidada
TipoDecreto
RangoAutonómico
ServizoServizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Categorias Estudantes
Administración e xestión
DescriciónRegulamento da Lei de Subvencións de Galicia
ObservaciónsCorrección de erros no DOG do 30/03/2009
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 29/01/2009
Número 20
Páxina 1920
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090129/Anuncio52CA_gl.html
Diario Oficial de Galicia DOG - 30/03/2009
Número 61
Páxina 6354
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090330/Anuncio1371E_gl.html
Atrás