Secretaría Uvigo

Instrución da Secretaría Xeral do 11/04/2017, sobre a declaración de intereses dos altos cargos da Universidade de Vigo.

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónDeclaración de bens patrimoniais.
Declaración de actividades.
Declaración de incompatibilidade.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás